Vergoeding van kosten

Als particulier kun je op verschillende manieren (gedeeltelijke) vergoeding voor jouw kosten voor (loopbaan) coaching-counseling krijgen:

LET OP:

Van Kern tot Kern heeft ook een overeenkomst met het UWV voor vergoeding van een re-integratie traject. Zie voor meer informatie onder de kop: Re-integratie via het UWV

 

Via de ziektekostenverzekering

Bij een groot aantal ziektekostenverzekeraars wordt counseling vergoed via het aanvullende verzekeringspakket. De vergoeding valt onder de noemer ‘alternatieve geneeswijzen –> psychosociale zorg c.q. psychosociale behandeling / counseling’ uit het aanvullende pakket.

Je betaalt dus geen eigen risico

Je kunt rechtstreeks een afspraak maken of via de huisarts en / of praktijkondersteuner. Voor de verzekering is geen verwijsbrief van de huisarts nodig. Ik werk graag samen met jouw huisarts en/of praktijkondersteuner en indien gewenst stel ik (uitsluitend na akkoord van of op verzoek van de cliënt) hen op de hoogte van een traject.

Ik ben lid van de ABVC en de RBCZ. Kijk voor vergoeding de voorwaarden in jouw polis na of kijk op het overzicht van vergoedingen per verzekeraar. Mijn AGB codes zijn: AGB-code zorgverlener: 90100922 en AGB-code praktijk: 90060503.

TIP !!:
Bij een aantal verzekeraars worden de (regels voor) vergoeding niet één oogopslag duidelijk. Neem dan even telefonisch contact op met jouw zorgverzekering. Ik heb al een aantal keer gehad dat het leek alsof er niet vergoed wordt en dat het dan wel zo blijkt te zijn.

Re-integratie via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie.

Als je in aanmerking komt voor een re-integratietraject, dan kun je samen met een arbeidsdeskundige van UWV een re-integratiebedrijf kiezen waarmee UWV een overeenkomst heeft gesloten. Van Kern tot Kern heeft een overeenkomst met het UWV voor re-integratie begeleiding voor:

Het Modulair traject:
Energiebalans herstellen en bevorderen maatschappelijke deelname

Het Werkfit traject
Loopbaanonderzoek en versterken (sociale) vaardigheden en persoonlijke effectiviteit

Het Naar werk traject
cv, LinkedIn, sollicitatietraining

Samen stellen wij een een plan op hoe je kunt herstellen en / 0f voor onderzoek naar passend werk en hoe je dat werk kunt vinden. Als het UWV jouw plan goedkeurt, dan kun je daar meteen mee beginnen. UWV betaalt de kosten van het re-integratiebedrijf.

Zie voor meer informatie over vergoeding van re-integratiebegeleiding op de UWV site.

Via de werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een coachtraject vele malen lager dan die van een opleiding. Bovendien is een coachtraject maatwerk en wordt als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of de HR afdeling.

In de CAO van jouw organisatie staan bijvoorbeeld mogelijkheden als uren inzetten en het delen van de kosten. Iedere CAO gebruikt zijn eigen terminologie. Zoek (CTRL-F) bijvoorbeeld eens op: Individueel Ontwikkel Budget  I  Persoonlijk budget  I  Persoonlijk opleidingsbudget  I  Persoonlijk levensfasebudget (PLB)

Werk je binnen het MKB, vraag dan eens naar de mogelijkheden van de SLIM-regeling.

Via de Arbodienst van je bedrijf

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.  Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via de belasting

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan wel gericht zijn op het verwerven van inkomen uit arbeid én er moet sprake zijn van een ambitieuze leerdoelstelling. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.