Vergoeding van kosten

Als particulier kun je op verschillende manieren (gedeeltelijke) vergoeding voor jouw kosten voor (loopbaan) coaching-counseling krijgen:

LET OP:

Van Kern tot Kern heeft ook een overeenkomst met het UWV voor vergoeding van een re-integratie traject. Zie voor meer informatie op deze pagina onder de kop: Re-integratie via het UWV

 

Via de ziektekostenverzekering

Bij een groot aantal ziektekostenverzekeraars wordt counseling vergoed via het aanvullende verzekeringspakket. De vergoeding valt onder de noemer ‘alternatieve geneeswijzen –> psychosociale zorg c.q. psychosociale behandeling / counseling’ uit het aanvullende pakket.

Je betaalt dus geen eigen risico

Je kunt rechtstreeks een afspraak maken of via de huisarts en / of praktijkondersteuner. Voor de verzekering is geen verwijsbrief van de huisarts nodig. Ik werk graag samen met jouw huisarts en/of praktijkondersteuner en indien gewenst stel ik (uitsluitend na akkoord van of op verzoek van de cliënt) hen op de hoogte van een traject.

Ik sta ingeschreven bij de ABVC, NOLOC en de RBCZ. Kijk voor vergoeding de voorwaarden in jouw polis na of kijk op het overzicht van vergoedingen per verzekeraar.

TIP !!:
Bij een aantal verzekeraars worden de (regels voor) vergoeding niet één oogopslag duidelijk. Neem dan even telefonisch contact op met jouw zorgverzekering. Ik heb al een aantal keer gehad dat het leek alsof er niet vergoed wordt en dat het dan wel zo blijkt te zijn.

Re-integratie via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie.

Als je in aanmerking komt voor een re-integratietraject, dan kun je samen met een arbeidsdeskundige van UWV een re-integratiebedrijf kiezen waarmee UWV een overeenkomst heeft gesloten. Van Kern tot Kern heeft een overeenkomst met het UWV voor re-integratie begeleiding voor:

Het Modulair traject:
Energiebalans herstellen en bevorderen maatschappelijke deelname

Het Werkfit traject
Loopbaanonderzoek en versterken (sociale) vaardigheden en persoonlijke effectiviteit

Het Naar werk traject
cv, LinkedIn, sollicitatietraining

Samen stellen wij een een plan op hoe je kunt herstellen en / 0f voor onderzoek naar passend werk en hoe je dat werk kunt vinden. Als het UWV jouw plan goedkeurt, dan kun je daar meteen mee beginnen. UWV betaalt de kosten van het re-integratiebedrijf. Kijk hier voor meer info.

Zie voor meer informatie over vergoeding van re-integratiebegeleiding op de UWV site.

Via de werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een coachtraject vele malen lager dan die van een opleiding. Bovendien is een coachtraject maatwerk en wordt als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of de HR afdeling.

In de CAO van jouw organisatie staan bijvoorbeeld mogelijkheden als uren inzetten en het delen van de kosten. Iedere CAO gebruikt zijn eigen terminologie. Zoek (CTRL-F) bijvoorbeeld eens op: Individueel Ontwikkel Budget  I  Persoonlijk budget  I  Persoonlijk opleidingsbudget  I  Persoonlijk levensfasebudget (PLB)

Werk je binnen het MKB, vraag dan eens naar de mogelijkheden van de SLIM-regeling.

Via de Arbodienst van je bedrijf

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.  Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

STAP Ontwikkeladvies

Heeft u een opleiding van maximaal MBO2-niveau afgerond en bent u op zoek naar een geschikte opleiding? Dan kunt u gratis advies krijgen van een loopbaanadviseur. Als u ook echt een opleiding gaat volgen, dan kunt u daarvoor mogelijk gebruik maken van het STAP-budget. Dat betekent dat u maximaal € 1000 per jaar kunt aanvragen om die opleiding te doen.

U kunt zelf een loopbaanadviseur of loopbaanbedrijf benaderen: sinds 1 april 2022 kunnen loopbaanadviseurs deelnemers registreren die bij hen een ontwikkeladviestraject gaan volgen. De loopbaanadviseurs kunnen sinds 1 mei 2022 de subsidie voor het ontwikkeladvies aanvragen bij UVB via het aanvraagportaal van Mijn Uitvoering Van Beleid van het ministerie van SZW. Er zijn 15.000 ontwikkeladviezen beschikbaar.