Vergoeding van kosten

Als particulier kun je op verschillende manieren (gedeeltelijke) vergoeding voor jouw kosten voor coaching-counseling krijgen:

Via de ziektekostenverzekering

Bij een groot aantal ziektekostenverzekeraars wordt counseling vergoed via het aanvullende verzekeringspakket. De vergoedingen vallen onder de noemer ‘alternatieve geneeswijzen / psychosociale zorg / counseling’ uit het aanvullende pakket. Je betaalt dus geen eigen risico.

Ik werk graag samen met jouw huisarts en/of praktijkondersteuner en in veel gevallen stel ik (uitsluitend na akkoord van of op verzoek van de cliënt) hen op de hoogte van een traject. Je kunt via de huisarts en / of praktijkondersteuner een afspraak maken, maar ook rechtstreeks. Voor de verzekering is geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Ik ben lid van de ABVC en de RBCZ. Kijk voor vergoeding de voorwaarden in jouw polis na of kijk op het overzicht van vergoedingen per verzekeraar. Mijn AGB codes zijn: AGB-code zorgverlener: 90100922 en AGB-code praktijk: 90060503.

TIP !!:
Bij een aantal verzekeraars worden de (regels voor) vergoedingen niet één oogopslag duidelijk. Neem dan even telefonisch contact op met jouw zorgverzekering. Ik heb al een aantal keer gehad dat het leek alsof er niet vergoed wordt en dat het dan wel zo blijkt te zijn.

Via de werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

Via de Arbodienst van je bedrijf

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.  Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via de belasting

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden. Ze moeten nodig zijn voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met je UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coaching traject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.