Vergoeding van kosten

Als particulier kun je op verschillende manieren (gedeeltelijke) vergoeding voor jouw kosten voor (loopbaan) coaching-counseling krijgen:

Via de ziektekostenverzekering

Bij een groot aantal ziektekostenverzekeraars wordt counseling vergoed via het aanvullende verzekeringspakket. De vergoeding valt onder de noemer ‘alternatieve geneeswijzen –> psychosociale zorg c.q. psychosociale behandeling / counseling’ uit het aanvullende pakket.

Je betaalt dus geen eigen risico

Je kunt rechtstreeks een afspraak maken of via de huisarts en / of praktijkondersteuner. Voor de verzekering is geen verwijsbrief van de huisarts nodig. Ik werk graag samen met jouw huisarts en/of praktijkondersteuner en indien gewenst stel ik (uitsluitend na akkoord van of op verzoek van de cliënt) hen op de hoogte van een traject.

Ik ben lid van de ABVC en de RBCZ. Kijk voor vergoeding de voorwaarden in jouw polis na of kijk op het overzicht van vergoedingen per verzekeraar. Mijn AGB codes zijn: AGB-code zorgverlener: 90100922 en AGB-code praktijk: 90060503.

TIP !!:
Bij een aantal verzekeraars worden de (regels voor) vergoeding niet één oogopslag duidelijk. Neem dan even telefonisch contact op met jouw zorgverzekering. Ik heb al een aantal keer gehad dat het leek alsof er niet vergoed wordt en dat het dan wel zo blijkt te zijn.

Via de werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een coachtraject vele malen lager dan die van een opleiding. Bovendien is een coachtraject maatwerk en wordt als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of de HR afdeling.

In de CAO van jouw organisatie staan bijvoorbeeld mogelijkheden als uren inzetten en het delen van de kosten. Iedere CAO gebruikt zijn eigen terminologie. Zoek (CTRL-F) bijvoorbeeld eens op: Individueel Ontwikkel Budget  I  Persoonlijk budget  I  Persoonlijk opleidingsbudget  I  Persoonlijk levensfasebudget (PLB)

Werk je binnen het MKB, vraag dan eens naar de mogelijkheden van de SLIM-regeling.

Via de Arbodienst van je bedrijf

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.  Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via de belasting

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan wel gericht zijn op het verwerven van inkomen uit arbeid én er moet sprake zijn van een ambitieuze leerdoelstelling. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met je UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coaching traject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.